DREAMS OF A MORPEINIST 10Riddarna kring superellipsen. Högupplöst bild


Hommage á Smoliansky. Högupplöst bild

gatans asfaltsyta grovkornig som silvernitrat-
film - minns ljus och mörker

grafitgrå kretskortssystem kopplar samman 
och stänger av i en ständig ström av vibrer-
ande ljus


Kc4-d4. Högupplöst bild


Convoj. Högupplöst bildUtan titel. Högupplöst bildStoned. Vem är det som är rädd? Höguplöst bild


Om bilderna
De planeras att användas i filmen men har här
delvis getts nya titlar och kommentarer som
därmed förändrar deras innebörd.


© Bo G. Svensson 2007-2012 • Contact Blog 

www.prettofilm.se