DREAMS OF A MORPEINIST 09Utan titel. 


Utan titel. 


Maria Full of Grace. 


I Had a Dream (I). 


I Had a Dream (II). 


I Had a Dream (III). 


Hissen. Högupplöst bild

Om bilderna
De planeras att användas i filmen men har här
delvis getts nya titlar och kommentarer som
därmed förändrar deras innebörd.


© Bo G. Svensson 2007-2012 • Contact Blog 

www.prettofilm.se