DREAMS OF A MORPEINIST 05Tid är rörelse. Rörelse är förändring. Föränd-
ring är tid. 


Die Wirklichkeit ist eine Konstruktion.


- Hello. I am a Kodak Brownie camera. 

Om bilderna
De planeras att användas i filmen men har här
delvis getts nya titlar och kommentarer som
därmed förändrar deras innebörd.

© Bo G. Svensson 2007-2012 • Contact Blog 

www.prettofilm.se