DREAMS OF A MORPEINIST 


Utdrag ur filmmanuskriptet (currently only in Swedish)


27. BILD:
Stillbild/videosekvenser.
Ett urval av husfasader motklipps med videosekvenser.
1) Englandsbilder, ”tefatet”, tidvatten m.fl.
2) Industribyggnader.
3) Videosekvens. INT KAKEL En vevgrammofon på rött    bord. Nålen sänks ner = högt stadsljud, lyfts upp, ljudet slutar tvärt.
4) Malmö-Köpenhamn. Inklipp av nålen som ska lyftas av   –        nu kopplas detta till nya bilder i stället för ljud; nål ner = ny bild etc.

27. LJUD:
Stadsljud.

28. BILD:

Stillbildssekvens. C-G:s kök. Text i rött läggs över bilden (tonas). Animering av varianter. Tonas till ritningar 1700-tal i olika färgskalor inkl. infälld bild av Plattan.

 

29. BILD:

Stillbildssekvens. Söder, Malmen. Övergår till Åsösviten. Text tonas in och ut på fasad: Godot was here.

29. LJUD:
Fasadbilderna klipps i samma rytm som de taikotrummor vi hör.

 


Några stillbilder från sekvenserna ovan


London, tidvatten.

 


Stockholm, industribyggnader.

 


Köpenhamns centralstation, rum för resande.

 


Carl Wijnblad, Ritningar på Wåningshus.

 


Baren, Hotell Malmen.

 

 

Så här skriver man inte ett filmmanuskript!
Så sant, men fördelen med att vara auteur är att man kan göra hur man vill och vad som passar bäst när man som jag, just i det här fallet, är ensam om hela produktionen. Ingen annan behöver förstå och veta vad jag menar på det här stadiet.

Manuskriptet består av 59 sekvenser. Detta kan komma att ändras utan att föregås av något tillkännagivande.

 

 

 

© Bo G. Svensson 2007-2012 • Contact Blog 

www.prettofilm.se