DREAMS OF A MORPEINIST 

Complete Film Manuscript (currently only in Swedish)

2007-05-19


 

1. BILD:

Svartsladd 10 s

Samliga stillbilder visas i 0,25 s.

Slutbilden visas längre, tonas till svart

Svartsladd 5 s

1. LJUD:

Stegrande musik/ljud, avslutas abrupt

 

 

2. BILD:

Text: PRETTO film presenterar (vit text mot svart bakgrund, font Excess) En morpheinists drömmar (röd text, font Ellis)

2. LJUD:

Musik, pianotoner

 

  

3. BILD:

Stillbild, Dam m. duvor, Positivhalaren. Inzoomning, tonas över till Filmremsa.

Text: (Läggs in rad för rad, centrerad, byts ut) DESINSTRUKTION

1. Gå härifrån!

2. Se inte denna film

3. Om bilderna tränger på – BLUNDA!

4. Försegla öronen!

5. Snörp ihop munnen!

6. Om detta inte hjälper – upprepa steg ett!

1.  Gå härifrån! (långsam nedtoning)

 3. LJUD:

Speldosa/positiv, svajigt á la Brecht, Waits

 

 

4. BILD:

Text: Premisser (vit text mot svart, centr.)

Resten röd, blå bakgrund etc

 

ATT SKAPA ÄR ATT MINNAS

akira kurosawa

 

ATT MINNAS ÄR ATT SKAPA

bo g svensson

 

tid är rörelse

rörelse är förändring

förändring är tid (animerad text)

 

Die Wirklichkeit ist eine Konstruktion


Arkitektur + Fotografi = *Modernism x Masskommunikation

 

!It’s a strange world out there”. Blue Velvet, David Lynch


BILD:Cirkelrunt porträtt, centrerat, text under
Michelle Montaigne Essayer Bok 2 1592
Alltså: Ur det orena uppstår det levande

 

Svart och vit bild, 50/50.

Svart animeras svart>vit. Vit med 3-4

linjer.

4. LJUD:

Vågor, panorerade

4. LJUD:

Text läses: ”Vår bristfälliga natur gör att vi aldrig kan erfara tingen i sin naturliga enkelhet och renhet. De element vi gläds åt är förvanskade, även metallerna och guldet måste försämras med hjälp av något annat ämne för att det ska passa i vår tjänst.”

4. LJUD:

Text läses: ”Det fotografiska negativet har liknats vid ett partitur. Detta inrymmer bildens alla möjligheter.”

 


5. BILD:

Svartsladd 5 sek. Videosekvens. Kamera-klocka. (sv/v) Klockan går fort, visar 5 i tiolv. Övertoning till Gränden (färgfilter). Åter kamera-klocka, tillbaka till Gränden, nu med neddragen hastighet.

5. LJUD:

Kyrkklockor under svartsladd, ljudet av kameramotor

 


6 BILD:

Stillbild. Ett ansikte, under ögonen text: EIN TRAUMSPIEL. Ansiktet tonas långsamt ner till svart, texten står ensam kvar. 1910-talsfoto, ung släkting alt. familjebild

6. LJUD:

Tystnad. Småningom ett skärande metalliskt ljud med efterklang

 


7. LJUD:

Mycket kraftiga ”knackningar” á la Faust. Repliken läses, ev. med megafonljud. Dröjande ackord stryker under

Text läses. ”Att fästa sig vid en stad är att koppla känslor till platser. Så försöker man göra den till sin. ”Min stad” existerar bara den korta tid innan vi formulerar tanken om ”Min stad”. Sedan börjar förfallet – upplösningen, glömskan, det krampaktiga fasthållandet.”


7a. BILD:
Videosekvens, sv/v, kornig. INT Trapphall med hiss. Lång tagning á la Lynch KLIPP TILL Inifrån hissen, dörrarna öppnas KLIPP TILL handkamera rör sig över ett stengolv, stannar på en dörr och namnskylten (tillfällig, textad) Vogler

7b. BILD:

Videosekvens. INT KAKEL

Närbild, ansikte. Mun/haka, kakel synligt.

- Om en vinternatt en resande knackade på min dörr. Vad skulle jag då berätta?

KLIPP TILL helbild. Man tryckt mot kakelväggen. (bilden inverterad). Flippa horisontellt 180 grader, mycket långsam toning mellan två lägen. Avslutningsbild upp-och-ner.


8. BILD:
Videosekvens. Kort panorering över en bokhyllerad. Titlar i bild: The Anatomy of Melancholy (pärmen vänd utåt), Adalrik och Gjöthildas äfwentyr, Description de Rome, i övrigt skinnband

 

9. BILD:

Stillbild. Benägne voyeur (frakturstil).  Inscannat träsnitt från Adalrik, uttunnad bakgrundsbild av 1700-talspapper

 

 

10. BILD:

Stillbild. Titelbladet från Adalrik, belyst. Övertonas till en uttunnad bakgrundbild med titelbladet mot vilken tre bilder visas: p-i-p med pan & zoom - titelbladet och två exempel på namnteckningar och anteckningar från Adalrik.

 

 

11. BILD:

Stillbild. Inledande bild på omslaget till mörebilderna: Minne från södra Möre. Tonas till en negativsvit av Mörebilderna. Inzoomning av en bild, övertonas till den bilden i helbild. Pan & zoom över människor från 1880-talet. Övertonas till interiör av vinden på en herrgård. Övertonas åter till negativremsan, nedtoning till svart.

 

 

12. BILD:

Stillbild. Ön x 2. Timmer övertonas till bild på övervuxet jorbruksredskap.

 

 

”Min stad” existerar bara den korta tid innan vi formulerar tanken göra... 

13. BILD:

Stillbild. Reitveldsekvensen.

1) Modernismens fönster

2) Stiliserad fönsterrad

3) Remsa med buss i Köpenhamn


14. BILD:
Stillbild. Ansikte/fasadsekvensen.

1) Dr Bose på Konserthuset x 2

2) Lasse på Söder x 2

3) Morfar i London x 2

4) Trappan på Söder x 2

5) Fasad + blodomlopp                

Text: Italo Calvino, De osynliga städerna, 1978

14. LJUD:

Text läses. ”Varje människa bär inom sig en stad som uteslutande består av olikheter, en stad utan ansikte och form och den är sammansatt av olika städer.”

 

 

15. BILD:

Stillbild/Video. Närbild ansikte. Långsamt tonas en bild av en stad in över ansiktet och blir till ett märke.

15. LJUD:

- Mitt ansikte är en stad. Ljudet av brännmärkning 

 

 

16. BILD:

Videosekvens. Ordet ”STAD” skrivs med svart tusch i handen. KLIPP TILL stillbild. Jag i Kalmar, montage med texten: Vilse i en förlorad värld. KLIPP TILL video – svart tusch rinner ut i ett handfat (neddragen hastighet). Rött ”blod” rinner uppåt på kakel

16. LJUD:

Ett slurpande (förstärkt, neddragen hastighet) ljud när tuschet rinner ut

 


17. BILD:

Stillbild. Glasgow.

1) Gultonad gatuexteriör

2) Gata, järnväg

3) Lång husfasad (ev. flera)

Pan & zoom. I bild nr 3 stanna på de målade figurerna i fönstren. P&Z från vänster till höger

17. LJUD:

Gatuljud med trafik, röster 

 


18. BILD:

Videosekvens Omärkligt skiftar vardagen ansikte.

Tablå 1, 30 sek. soffa, soffbord etc

Tablå 2, vas med blommor tonas in och ut

Tablå 3, tidning tonas in och ut

Inklipp närbild, flygfoto med ram, fluga

Tablå 4, glasögon tonas in och ut

Tablå 5, som inledningen men i sv/v

Över tablå 5 läggs en text, ”Omärkligt skiftar vardagen ansikte”. Bilden tonas till svart, texten ligger kvar

18. LJUD:

Adderas efter hand.

1) Högt tickande väggur, tablå 1

2) Kylskåpsljud, tablå 3

3) Burkig radio, går inte att urskilja orden, tablå 5

 

 

19. BILD:

Stillbild/video. Londonskrapan med pan & zoom tonas till videosekvens Mats kök. Övergår i Landningsbanesekvensen. Lägga till en blinkningseffekt mellan de båda avslutande molnbilderna.

19. LJUD:

Apollos radiotrafik (startar vid första bilden).

 

 

20. BILD:

Stillbild/video.

1) Blå fasad, lampa

2) Tredelad fasad (vändes) x 3

3) Spegelvänd fasad

4) Parksekvensen Ulriksdal

a.  Park

b.  Rutnät

c.  Jag på Skogaholm

d.  Videosekvens – skor prom. i gräset

e.  Park med rutnät .  KLIPP TILL video, vitt papper, passare som drar en kvartscirkel, Faberasken. KLIPP TILL hög bild m. kaffekopp med fat på röda bordet, mjölk hälls i, bildar en spiral

f.   Fasadbygge etc

20. LJUD:

2) Ett långsamt gnisslande ljud á la vindflöjel

 


21. BILD:
Videosekvens. Molnformationer, hög hastighet. Ev. in/utton. av kropp som faller

 


22. BILD:

Stillbild. Karta och ansikte.  Text läses, nyckelord visas i bild

22. LJUD:

Musik Text läses: ”Vi hedrar och minns, vårdar och ordnar. Ställer samman berättelserna och lägger tillrätta. Resonerar oss till hågkomst och släcker irrblossen. Glömmer kartans tre, samtidiga tempus.”

 

23. BILD:

Stillbildssekvens. Do Nu Zen (röd text, kalligrafifont). Titeln läggs in ord för ord mot Träd/vattenbilden. Replikerna läses,  läggs in och byts ut.

- Var ligger 1600-talet?

- (Tystnad)

- Är det långt bort?

- …det ligger här, på samma breddgrad som nuet

- Och framtiden?

- …ligger också här

- (Tystnad)

- …

23. LJUD:

Taikotrummor, träpinnar.

Replikerna läses.

- Var ligger 1600-talet?

- (Tystnad)

- Är det långt bort?

- …det ligger här, på samma breddgrad som nuet

- Och framtiden?

- …ligger också här

- (Tystnad)

- …

 

24. BILD:

Stillbild, p-i-p mot Träd/vattenbilden.

Tre mindre bilder (still/videosekvenser) läggs in.

1) Do Nu Zen

2) Om en vinternatt…

3) Helgonet vid St. Göran och Draken, denna bild zoomas in

 

 

25. BILD:

Stillbild/video. (Kontrast i intensitet och ljud!)

1) Helgonbilden med textanimering: kamerans tyranni

2) Dresden 1944

3) Videosekvens Bilar i City

4) Berlin

5) Folk på gågata, neddragen hastighet

6) Tokyo (Sergelområdet)

7) Warzava

8) Samtidigt i Prag (Göteborg )

 

 

 

26 BILD:

Text: Aqualung. London 1983 (frakturstil, ”aqualungfärg”, bakgrundsbild/färg)

Stillbild. Aqualung, montage. Långsam inzoomning. En textremsa läggs in nere i bilden -

”En gatukonstnär i vila | som med kritor målar flyktiga bilder | på stadens

trottoarstenar, målningar lika tillfälliga | som en navajoindians sandmålningar

26. LJUD:

Sakral musik

 

 

27. BILD:

Stillbild/videosekvenser.

Ett urval av husfasader motklipps med videosekvenser.

1) Englandsbilder, ”tefatet”, tidvatten m.fl.

2) Industribyggnader

3) Videosekvens. INT KAKEL En vevgrammofon på rött bord. Nålen sänks ner = högt stadsljud, lyfts upp, ljudet slutar tvärt

4) Malmö-Köpenhamn. Inklipp av nålen som ska lyftas av – nu kopplas detta till nya bilder i stället för ljud; nål ner, ny bild etc

27. LJUD:

Fasadbilderna klipps i samma rytm som de taikotrummor vi hör

Stadsljud till vevgrammofonen

 

 

28. BILD:

Stillbildssekvens. Carl-Gustafs kök. Text i rött läggs över bilden (tonas). Animering av varianter. Tonas till ritningar 1700-tal i olika färgskalor inkl. infälld bild av Plattan.

 

 

29. BILD:

Stillbildssekvens. Söder, Malmen. Övergår till Åsösviten. Text tonas in och ut på fasad: Godot was here.

 

 

30. BILD:

Stillbild.

1) Gamla stan, cykel

2) Dito med endast det röda ögat skarpt, inzoomning, övertonas till

3) Närbild på Browniens lins, nu röd á la HAL 9000, utzoomning

30.3 LJUD:

- Hello, I am a Kodak Brownie camera (computervoice)

 

 

31. BILD:

Videosekvens. Träd på bakgård, panorering till fasad av ett flerbostadshus, folkhemsbygge KLIPP TILL videosekvens INT V-RUM En chiffonjé, bl.a. med en fotoram. Bild: Jag med föräldrar vid bil. KLIPP TILL närbild av fotot (1. filmåldrande, 2. tonas till negativ + handkameraskak)

31. LJUD:Svirrande svalor
Text läses. ”Ännu på 1960-talet var det vanligt att fotograferas vid bilen, då själva innehavet av en bil var en statussymbol. Här ser vi en familj. Jag står i mitten.”

 

32. BILD:

Stillbild. Montage. Jag vid bil x 2. Text under bilden: Volksheimdiptyk Route 64

 

 

33. BILD:

Stillbild. Klassfoto 1 tonas till 2 (närbild, delvis inverterad)

33. LJUD:

Text läses. ”Upprorsåret 1968 avsattes chefen för det franska filminstitutet. Jag gick i tredje klass.”

 

 

34. BILD:

Stillbild, p-i-p. Träd/vattenbilden.

Visar

1) Aqualung

2) Vevgrammofonen

3) Ecce homo

 

 

35. BILD:

Ordet ARKITEKTUR animeras

 

 

36. BILD:

Stillbild.

1) Arkitekternas hus i Barcelona (pan & zoom). Text på bild:   Arkitekternas hus i Barcelona

2)  Dito, närbild på figurerna

3)  Sweden at large/Guellmosaik. Text på bild: Mosaik i Guellparken

36.2 LJUD:

- Nästa station Östermalmstorg

 


37. BILD:

Stillbild. Kyrkfönster, montage. Långsam inzooming. Text: Window of Alleluia

 

 

38. BILD:

Stillbild. Ecce Homo, ÖVERTONAS TILL spelkort

38. LJUD:

Text läses: ”Människan är en ofullkomlig varelse som mycket sällan, likt en svår patiens, går ut.”

 

39. BILD:

Videosekvens. Timglas, ben etc.

 

 

40. BILD:

Stillbild/video. Text läggs in, rad för rad, byts ut.

kropp av sten

kropp av kött

kropp av sten   och kött (blinkar)

KLIPP TILL blå fasad ÖVERTONAS TILL videosekvens blå fasad ÖVERTONAS TILL röd fasad ÖVERTONAS TILL videosekvens röd fasad ÖVERTONAS TILL stillbild blå fasad 1 ÖVERTONAS till stillbild blå fasad 2

40. LJUD:

Röster, mummel

 


41. BILD:

Stillbild/videosekvenser.

1) Fabriksbilder

2) Videosekvens i sv/v från Brännkyrkagatan, backen etc. Sneda linjer, tomma gator

3)  Färgerna släcks ner (från färg till sv/v i bilderna). Pestkors sveps långsamt på husfasaderna.

4)  Videosekvens, förruttnelse, t.ex. frukt. KLIPP TILL videosekvens foton som brinner

5)  Fabriksbilder. Text: Huskroppar stadda i förruttnelse

6)  Kort videosekvens. Spik drivs igenom ett köttstycke. KLIPP TILL svart tuschstreck dras mot vitt papper (extrem närbild), upprepas

41. LJUD:

Ödslig vind, elektriskt hum, kraftiga ”avstängningsljud” som när elektriska anläggningar stängs ner. Text läses: ”Ingenting är bara vad det synes vara.”

41.6) Ljudcollage av arbetarsång (rallare), rytmiskt klippt mot spikbilden, upprepas

 


42. BILD:

Videosekvens. INT KAKEL, rött bord Närbild på händer som bläddrar i Romboken. Text, enkla gravyrer, torkade växter KLIPP TILL video utsikt från Gränna, video grusväg KLIPP TILL boken, ngt stick KLIPP TILL videosekvens Pelarna (handkamera och stativbilder) KLIPP TILL boken, ngt stick, KLIPP TILL videosekvens Valvet (handkamera  och stativbilder)

42. LJUD:

Förstärka den varma, torra känslan; kraftigt ljud av syrsor, något prassel i vinden, hundskall

 

 

43. BILD:

Stillbild/video.

1) Cityområdet

2) Videosekvens gärdesgård

3) Bussekvensen

4) Videosekvens solnedgång, hög hastighet

5) Sergels torg x 3

6) Schackpjäs tränger upp ur Plattan, montage, KLIPP TILL extrem närbild av schackpjäs

43. LJUD:

Naturljud

Stadsljud

Kraftigt ljud. Text läses: ”Varje ruta svart OCH vit. I varje drag ett motdrag.”

 


44. BILD:

Stillbildssekvens, Intentia. I bilden tonas text in och ut. ”Golv av glas”. ”Dörr av himmel”. KLIPP TILL videosekvens. Pan (sökande) över klottrat kakel (fejkmugg) stannar på klottret ”Ord av aska”.

 

 

45. BILD:

Videosekvens. INT KAKEL. Uhern på rött bord, klipp, pan etc. KLIPP TILL närbild Play trycks ner, bandet rullar

 

 

 

46. BILD:

Stillbild. Video. Krappsekvensen

46. LJUD:

Intro: Röster, boll studsas, miljöljud, ljudet av en tändsticka som tänds, pianomusiken kommer in. ”Weird” bakgrundsljud ligger kvar. Text läses:

-   Jag har glömt vem jag var. Inte heller Hr Krapps sista band gav några svar. Ton-band-gerät! Lang-spiel-band! Räckte icke! Kanske är jag en hyresgäst. Portvakten bor en trappa ner. Jag bor i en liten våning; två rum utan kök. Man kommer med mat till mig, eller så går jag ner på krogen. En telefon är nyligen installerad, hänger på väggen i tamburen. Listan med telefonnummer är kort. Hissmotorn hör jag genom väggen, vattenledningarna brusar. Vattenklosett finns inne i våningen.

 


47. BILD:

Stillbild/videosekvens.

1) Staket

2) Videosekvens – filmad från bil – Norra kyrkogårdden    KLIPP TILL

3)  - 

4)  - 

5) närbild av Strindbergs grav, vertikal panorering

Över videosekvensen från kyrkogården läggs ordpar, tonas in och ut, t.ex.

vackert – fult

gammal – ung

ond – god

liv – död

det eviga – det föränderliga

47. Ljud: Läses efter att orden visats ”Detta är inte motsatspar utan de är varandras förutsättningar. Denna form av dualism är en kamp lika gammal som livet sjävt och visar Tidens många ansikten.”

 


48. BILD:

Videosekvens. Järnvägsbron, tåg rullar mot kameran. KLIPP TILL vy under bron mot vattnet

48. LJUD:

Tågljud över broskarvar, trafik

 


49. BILD:

Stillbild. Stationsbilden x 3, montage. Text: rum för resande. Pan & zoom. KLIPP TILL närbild på del av statonen. En Telescreen (med logga KT á la SJ) zoomas in.

49. LJUD:

Stationsljud; röster, trafikmeddelanden, tåg, klackar mot stengolv, utrop:  "Resande till 1984 ombedes ta plats på Aniaraexpressen. Kallocain Travels önskar en trevlig resa!"

 

 

50. BILD:

Stillbild, montage. MOViE. Text: One face, four cameras (fyra åldrar)

Length: 24/7

Sound: on, your heartbeats, a clock, some noise

Mixer: life

50. LJUD:

Hjärtslag, klocka, bakgrundsljud. Text läses: - You are watching this as time goes by. There is no question about it… theres is no question about it. (computer voice alt. bearbetad röst)

 

 

51. BILD:

Stillbild. Köpenhamnssekvensen.

Avslutas med text: Italo Calvino, De osynliga städerna, 1978

51. LJUD:

Text läses: “Denna våg av minnen suger staden i sig som en svamp och utvidgar sig. Staden bär minnena i sig som linjerna i en hand, det är skrivet i gathörnen, på fönstergallren, på trappornas räcken, på åskledarna och på fanornas stänger […]”.

 

 

52. BILD:

Stillbild. Köpenhamn 2; orange till blått hus. Avslutas med text: Italo Calvino, De osynliga städerna, 1978

52. LJUD:

Musik: Ricecar (Mats). Text läses: ”Men förgäves gav jag mig iväg att besöka staden: eftersom Zora tvingades att förbli orörligt och alltid sig likt för att man bättre skulle kunna minnas det, tynade staden bort, upplöstes och försvann. Jorden har glömt den.”

Text läses: ”Calvino åskådliggör här de urgamla parhästarna Kulturarv och

Modernisering. I brytpunkten mellan dessa storheter arbetar den offentliga kulturmiljövården. Eller?

 

 

53. BILD:

Stillbild. Öijersekvensen. KLIPP TILL videosekvens bilfärd/väg/himmel (neddragen hastighet)

53. LJUD:

 

 

54. BILD:

Stillbild, p-i-p. Träd/vattenbilden.

1) Videosekvens Brännkyrkagatan

2) MOViE

3) Videosekvens (grumligt)

 

 

55. BILD:

Text: död till priset av liv

Rubriken ligger kvar, textrader läggs in centrerade och byts ut

vi har aldrig haft

så mycket forntid som nu

som gödselmängden förr

var kopplad till

möjlig areal åker, som liv till död

så läggs

kulturlager

till kulturlager

överst trampar vi vatten

i denna överlagrade sörja

av mänsklig aktivitet

ibland sjunker vi (animeras ner)

hittar något

för det upp

till ytan (animeras upp)

tappar

glömmer

ny dykning

se mig!

minns mig!

jag finns!

jag har funnits!

odödlighetens mantra tuggas (animerad text)

55. LJUD:

Musik

 


56. BILD:

Stillbild/Videosekvens Blackeberg, Mälarens strand. Text: fragment super-8

sommaren 1969 (15 sek)

Svartsladd 5 sek

 

 

57. BILD:

Videosekvens Gränden KLIPP TILL videosekvens kamera-klocka KLIPP TILL dito 50% förminskning KLIPP TILL dito 75% förminskning

57. LJUD:

Kyrkklockor, kameramotor, ökande intensitet

 

 

58. BILD:

Text: Premisser (svart text, vit bakgrund)

Statements (rött, blått etc)

1)  Det finns två typer av nostalgi – den goda och den onda

2)  Den offentliga kulturmiljövården är i grunden en moralfilosofisk syssla med historienostalgiska och politiska förtecken

3) Hus och Människor är av nödvändighet intimt sammanlänkade och varandras avbilder

58. LJUD:

Vågor, panorerade

 

 

 

59. BILD:

Eftertexter

59. LJUD:

Musik

 

 

 

 

 

 

 

 

© Bo G. Svensson 2007-2012 • Contact Blog 

www.prettofilm.se