DREAMS OF A MORPEINIST 08


En blå bok. Högupplöst bildUtan titel. Högupplöst bild


Utan titel. Högupplöst bild


Will I dream (I). Högupplöst bild


Will I dream (II). Högupplöst bild


Facade. Högupplöst bild


Utan titel. Högupplöst bild

Om bilderna
De planeras att användas i filmen men har här
delvis getts nya titlar och kommentarer som
därmed förändrar deras innebörd.


© Bo G. Svensson 2007-2012 • Contact Blog 

www.prettofilm.se