DREAMS OF A MORPEINIST 

Tillägg, bearbetningar m.m. till filmmanuskriptet (currently only in Swedish)

2009-04-15


 Överföring av anteckningar från Moleskine 2007-08-11

 

 1. Utveckla ’’porträtten’’ från Ögon Blick. Gå igenom alla skannade foton, leta efter användbara detaljer etc. Även använda för inkopiering på flera fasader.
 2. Tidigt i filmen måste Berättaren (ledsagaren) etableras tydligt. Inspireras av von Sydow i von Triers Europa. Eller: bara använda sig av en närbild på ansikte som i slutet på filmen säger: Har ni sovit gott? Snabb nertoning/klipp till svartsladd, eftertexter.
 3. Filmad sekvens i p-i-p. ’’Huskroppar stadda i förruttnelse.’’ Som skrivet i en medicinsk/vetenskaplig loggbok, som beskriver ett sjukdomsförlopp. Se Frankenstein.
 4. Krappsekvensen – ersätt Mr Fluxus med mitt ansikte, kanske olika åldrar, sv/v, filmåldrande etc. Blir på så sätt min historia.
 5. Vid klippningen – hitta ett sätt att få till övergångarna mellan olika sevenser. Nertoning till svartsladd? Drömlikt?
 6. Justera klippet Ein Traumspiel enligt manus.
 7. Ljud till Faustknackningen: KORG/Kore player.
 8. Pröva att lägga in en extra slice av icke tillhörande på några bilder och sprida ut över filmen. För de som ser detta och minns kan då sätta ihop en ny bild, som även visas i sin helhet efter t ex två-tre slicar.
 9. Fasad/blodomlopp. Gå igenom Bokvännen, träsnitt. Kan passa till Calvinotext, eller egen.
 10. Sekvens 23: Bara frågerepliken läses.
 11. Sekvens 26: Därefter långsam utzoomning från Aqualungs händer, växer fram. Kanske tillåta att mellanbilden (händer/cigg) bara täcker en del av filmrutan i början, övertonas till en helbild/närbild.
 12. Tidigt få in en minimalistisk rytm á la Reich i filmen; musik (marimbas) och bild i samverkan. Upprepningar med små, små förskjutningar. Detta manifesteras tidigt genom att låta bilder dra över duken och försvinna, även kanske upprepas/loopas, diagonalt, vänster-höger m.m.
 13. Leta miljö för teateraffischen: Fasad teatern ger i afton… Dramaten? Under Sankt Eriksbron? Slussens gångar?
 14. Sekvens: Närbild vitt kakel från badrummet, lämpligt utsnitt, still. Panorera och klippa i olika sekvenser och hastigheter för att ge illusionen av accellererande hastighet. Inklipp av tunnelbanestationsnamn; Sankt Eriksplan, Eboli, Myrlandet. Mixa ljud av T-bana och tåg, start-accelaration-avtagande.
 15. Sekvens: Gravstenar och husfasader. Görs något lika i storlek. Filmas. Kombineras kanske med stills. Motklipps. Kraftigt ljud som när bil/trafik passerar förbi; schwosch-dunk, etc, upprepas. Gravstenar = minne av människa liksom huskropparna.
 16. Sekvens: Teateraffischen fladdrar, text läses: Varje kväll utför människorna en kinesisk skuggspelsteater bakom lykta gardiner. Loopa, mixa repliken. KLIPP TILL Glasgowbilden med tecknade figurer i fönstrena.
 17. Musik/ljud: ta fram en syntbakgrund som kan fungera i vissa scener, ev. återkomma.
 18. Sekvens: Moln över Hellesta. Börja inuti ett atombombsmoln, långsam utzoomning till helbild och titeltexten som dyker upp. Ev. göra helbilden 50% transparent. Kolla originaltypografin till boken.
 19. Sekvens: Rosenbad-Rosengård. Still, entrén till Rosenbad. Inzoomning mot texten som övertonas till Rosengård.
 20. Sekvens: 7-eleven. Butik filmas. Med p-i-p övertonas butiksnamnet till 9-eleven.
 21. Sekvens: Svart bakgrund. Film. Till vänster ett litet öga som blinkar, dvs försvinner, till höger ett större öga som blinkar, försvinner etc. Musik á la Sandell plus ljudet av en motorkamera.
 22. Inspirationslyssna på Audioei 2 x CD.
 23. Till sv/vit bild eller video – röd text.
 24. Laborera med att bryta upp ett ansikte under en dialog. Övertona delarna medan dialogen ligger fast och binder samman. Tillsammans med p-i-p där en rörelse redovisas i mindre delbilder.
 25. Fler fejkskyltar i olika stills?
 26. Sekvens 32: Börja med inzoomad text, panorering och utzoomning till helbild.
 27. Ev. justera teateraffischen, vit text. Ev. även en INSTÄLLT-remsa klistrad över affischen när den senare visas igen.
 28. Idégods 1: Människan lever i och av en värld av föremål – en vävnad där det ena inte kan lösgöras utan att det andra följer med. 2: Ett förvaltarskap av tingen. 3: Vikten och värdet av det enskilda fallet – att gå på djupet. 4: Att tvätta fönster – en förhöjd känsla av att husets utsida är närvarande i rummet. 5: I Norden tänker man sig trappupp-gången som en fortsättning på själva våningen. I Ryssland är trappuppgången en förlängning av gatan in mot våningarna. (Olli)
 29. Sekvens: Föregås av bef. sekvens 6. Teatertablå inspirerad av Strindbergs Ett drömspel. Scenografi – golvtiljor, svart fond och sidostycke, en fönsterbåge utan glas hänger snett till höger. En kvinna rör sig över scenen. Hon börjar att putsa fönstret, omsorgsfullt, gnider kraftfullt den imaginära rutan. Stannar upp, begrundar, tar nya tag. – Jag putsar, jag putsar… (långsamt, sammanbitet) - Så – nu kan världen utanför bli ett med rummet och livet innanför! KLIPP TILL  en ytterdörr med skor (bestämma sort senare) utanför dörren i ett flerbostadshus.
 30. Laborera med två parallella filmutsnitt, spegelvända det ena (p-i-p).
 31. Sekvens: Fasad/grundbild från Brännkyrkagatan – panoreringssjok, i närbild över fasad/fönster, fasad/grund till helbild. Text: Fasaden möter den naturligt utkragade bergsockeln och bildar ett histogram som redovisar byggnadens ljusvärden.
 32. Vid filmning av Uhern; snäva utsnitt. Del av spolen, tryckrulle etc.
 33. Litet utsnitt, snabb vertikal panorering över foto med mycket info så att effekten blir en kraftig rörelse.
   Text till bilden ’’Walk’’: Take a walk on the wilde side. Pos+neg.
 34. Sekvens: Stadshuset. 1) Klosterträdgården. 2) Murverket + video. 3) Helbild på träd mot vägg. Horisontell panorering över träd-tegel.
 35. Sekvens: Tegelbacksrören – vertikal panorering.
 36. Sekvens: Falling. Börja med helbild, övertona till närbild x 2.
 37. Stockholm bygger och ler. Kolla originaltypsnitt.
 38. Ang Hus & Människor: visa på likheter – sprickor i fasad tonas in i huden, flagor likaså.
 39. 2 bilder, 50% storlek av 16:9; en pendel i maxläge skjuts in från höger och sedan vänster, så att bara halva 16:9 fylls, klockljud.
 40. Ljudsättning av tomma gator, t.ex. på Söder: ödslig vind á la Fellini.
 41. Att filma: människor från bro. Filma i 90 grader rakt uppifrån.
 42. Dito: en man går på en trottoar längsmed en husfasad. Klipps så att mannen inte kommer framåt mer än en liten bit.
 43. Använda spegelvända klipp där skyltar syns. Text. Det var en alldeles vanlig dag. Men ändå var det någonting som inte stämde.
 44. Sekvens: Sankt Göran och draken och Madonnan. Pan&zoom, göra Madonnan tydlig.
 45. Bild över, text under, t ex en dikt som presenteras med textrader som ersätter varandra.
 46. På några utvalda stills; lägga på ett TV-raster samt CH 36 etc i övre högra hörnet, även använda tidigare ”rasterbilder” med REC etc.
 47. Sekvens: 3-4 lämpliga stills förses med svartmarkering till vänster och höger av bilden, dvs svartsladd emellan bilderna. En lång panorering görs från v till h som då passerar de svarta fälten. Ev. lägga in en filmad panorering emellan.
 48. Sekvens: Filma människors speglingar i skyltfönster, andra glasytor, människor som stannar upp och tittar i t.ex skyltfönster.
 49. Kroppen; en behållare och ett membran som återspeglar det inre livet på samma sätt som husets inre väggar och fasader åter/speglar människornas liv. Bildmontage: interiör och exteriör. En interiör med ytterväggarna vända inåt.
 50. På några stills: färga in t.ex. bropelare i betong á la Indien (le Courbusier).
 51. Att pröva: på t.ex. en filmad sekvens i badrummet, justera färgen på kaklet till grönt även när en ev. person är med.
 52. KORG: Wavestation, ROM 4, Marscape – till Window of Alleluia
 53. Till indistribilderna – använda egensynt inspirerad av det monotona dunkandet från Metropolis.
 54. KORG, Rom 4, xxx, syntmattaok. Till denna en bildsvit som upprepar sig med vissa, utvecklande variationer, kanske rytmiskt.
 55. En vertikla resa – de senaste stockholmsbilderna – sömlösa vertikala panoreringar till syntmattan. Köra täta utsnitt. Om viss bilder återkmmer senare eller tidigare i filmen gör ingenting; med text etc. Upprepning, återanvändning… Börja med video; moln. Därefter svartsladd till ljud  av hissdörrar som stängs, knapp trycks in, hissmotor – resan börjar.
 56. Lyssna av voice/musik i Eyes wide shut, röst och musik – kan passa med någon röst i syntmattan då och då.
 57. Ang Ett drömspel, Spöksonaten. Lägga in en bild på ett stenhus, växa fram? Som i Ett drömspel? À la Roy Friberg, bildbehandla t ex långhuset i Glasgow…
 58. Till bilden på gärdesgården: (avlägsna) stadsljud plus text: Vid stadens hank och stör
 59. Pröva med en återkommande figur i vissa stadsbilder, inkopierad, eller en text.
 60. Leta fram fler detaljbilder från husmiljöer; förfall, trasigheter etc.
 61. Till Voice 3: Först bara ljudet. Sedan sv/v ansikten 1900 som tonas fram och åter, i början nappt skönjbara pga ljudbruset, sedan klarare, rör sig över den svarta (?) ytan, rytmiskt á la Reich, leta bildeffekter som passar.
 62. Fellenis vind – återskapa den; syntvid plus kyrkklockor i fjärran. Någon replik?
 63. Filmslut: den rekordsnabba bildbläddringen från filmens början upprepas inkl ljud. Därefter tysnad och lång svartsladd.
 64. När växling sker mellan normal och negativ bild, snabb eller långsam, ackompanjeras detta av ett ”störljud”, synkat.
 65. Bilder, neg. på fasader som är blåa kan kombineras med konserthuset.
 66. Syntsnutten, kort med abrupt slut, används till Picassos ringdansbild/Arkitekternas hus. Plocka fram helbilden också.
 67. Använda bildidén från Europa: Närbild ögon som nästan fyller bilden, idealt inzoomad från en rölig sekvens och fryst, i nederkant en rörlig bild på något som åker från vänster till höger över bilden…
 68. Teaterhögskolans fönster. Elbrum, störljud, korta blinkningar med skraporna, positv och negativ eller lumaminus. Föregår fullständig övergång till skraporna.
 69. Variant 2 på ovan – när skraporna syns i fönstret ser vi ut genom det, mot skraporna; inifrån …
 70. Använda idén med andra fasader, ansikten, som dyker upp/speglas i andra fasader fönserrader. Kanske även en videosekvens, uttunnad så att den går ihop med fönstret. En story kan kort spelas upp, som en dagvariant på Fasadteatern.
 71. Använda videosekvenser med oskärpa. Kanske i kombination med dialog/röst, som kommenterar det vi ser, eller inte ser pga oskärpan.
 72. Använda videosekvenser i loop, rytmiskt som Nelson.
 73. Någon bild i fönster blinkar s o s.
 74. Använda Sergelbilden (Plattan) i hallen tillsammans med en spegelvänd (eller inverterad) dito, få rörelse i dem så att ”käftarna” maler tillsammans med ljudeffekter. Först bild 1. Sedan, långsamt frigör sig den andra bilden och malandet börjar.
 75. Klipp – Ecco homo – spik genom bok plus hammarslag – kortkort videosekvens, närbild på insidan av hand som öppnar sig hastigt (STAD skrivet i handen?), som av smärta från spiken, upprepas, loopas…
 76. MUSIK. Få till sax och bas-tema.
 77. Hårdutnyttja starka bilder – har sagts förr – t.ex. Tillbedjan; olika effekter efter varandra…
 78. Upprätta en videobas/arkiv – av allt hitills filmat, att ta av, göra nya konstellationer av.
 79. Flugan – dra ner hastigheten, övertona etc, till detta musik, ljud, text, olika associationer. Komplettera med övriga naturbilder; blomma/bi etc, skansen/stugan, solnedgång, från tutti göra en ny film – ett uppdrag, 10 minuter film.
 80. Text: Vill du ha tecken att tyda? Här finns papperets struktur att läsa – avtryck av intryck förmedlade av ljuset. Använda inför/ i samband Adalrikpapper etc.
 81. Inledande/växelvis text till tidvattenbilderna: tid - bild – vatten - bild etc, rullande känsla, som vatten.
 82. Jean Nouvel: Platsens unika karaktär, kontext – platsens historia, geografi och klimat, varje stad har rätt till sin egen berättelse, förstå platsen, identitet – att skapa ett nytt lager som tillför något till historien och till byggnaderna som redan finns på platsen, att lösa mötet mellan historia och samtid, modernitet är att använda dagens material och tekniker men också att skapa rätt relation till det som redan finns.
 83. Använda stills från filmfångst tillsammans med vanliga stills. Metaköret. Liksom att bilder, video syns i TV, skärmar etc.
 84. Konstfilmen låter saker ta sin tid. Att låta tillstånd gå före händelseförlopp och de inre föreställningarna lägga sig framför den yttre handlingen. Blanda dokumentär, fiktion och animation. (DN)
 85. Moving stills.
 86. Stillbild Kv Apotekaren skulle kunna avlösas/föregås av Timmerskugga.
 87. Stills från Strindbergs trapphus – levandegöra med skak i olika grader och riktningar plus zoomningar i många korta sekvenser som skiljer sig åt och binds samman av övertoningar.
 88. Text på bild: Where are you? Godot.
 89. Bokhyllesekvens. Laborera med hyllmonoliten I sovrummet. Både stillbild med vertikal panorering och video inkl pendlande ljus/lampa från taket som ljussätts efteråt. De aktuella böckerna – Adalrik, Rom etc – kan även återkomma och visas upp i andra bokhyllor, den gröna, de övriga…
 90. Ny sekvens: vita ark/fotoassociationer hämtas upp ur havet, framkallade, som om de där hade framkallats, men blanka. Bländande sol, även röd, som mörkrumslampa. Hängs upp på snöre med klädnypa utomhus. Även hänga upp bilder som direkt syns i bild/video. P-i-p i en  videosekvens med tomma bilder på tork. På en av dem visas samma videosekvens vi ser.
 91. Videor i 4:3-format. 1) 2 sek. klipp perrong plus ljud – loopas!
 92. Dito, tunnelbanefärd mot Gubbängen körs p-i-p med tågresa över Årstabron. Ljud mixas…
 93. Använda Hotelltest – stillbildssekvens med himmel/övertoningar. Rendera om med P. 12.
 94. Använda delar ur Stadshuset, T-bana, Söderfolk (fågeln etc).
 95. Lindansarbilden – ta bort kabelns fäste till v. i bild. FIXAT
 96. Bilder till Vårdar och minns… d/morph/diverse - Timmer x2, vind etc. Mycket långsamma övertoningar från sv/v till färg eller vice versa.
 97. Kom ihåg timmerbilder/fönster från Skansen.
 98. Till bilden sv/v över plattan – någon rörelse, ord in: S5 till L7 etc.
 99. Betongväggsbilden – Libanon (på originalspråk inkl alfabet), Gaza, Kosovo etc – orden skjuts iväg över bilden till skarpa skottsalvor – i rött. Men tonar ut innan nästa. Avsökningar/panoreringar över murytan i väntan på nästa salva…


Scenlösningar, fix och planering – överföringar 2009-04-13 från Moleskine

Soundscape: Faces I och II – används till ansikten 1900 som svävar över filmduken. I en annan sekvens soundscape; baston plus röster med kör. Blanda upp ansiktena med ord/texter.

Stillbild
S:t Eriksplan: Ta en pipettfärg från bokstäverna för att återanvända till de nya namnen som kommer – Eboli, Myrlandet. Använda panorering m.m. för att klippa ihop en rörelse med start i badrum, vita kakelplattor… Ev. saktar rörelsen in, alt. via skakningar, så att en ny text träder fram.

Stillbild: Ansikten 1900 – på någon använda accellererande skakningar. Oväntat. Börjar helt stilla. Lätt skakning. Paus. Ökar först horisontalt, sedan även vertikalt.

Video: Testa med videosekvenser á la 2001, färgvallen. Använda andra  sekvenser, men med rörelser i 180 graders tilt etc.

Video: flugan i fönstret. Variera denna med inklipp i olika färger i olika sekvenser – den kan alltså återkomma.

Stillbild: Kodak Brownie Camera. Kopiera HAL’s lins inkl gul fläck från still från filmen till min stillbild.

Soundscape: Industry 13. Bl.a. ska industribilder klippas rytmiskt. Hammarslagen kan även användas som Fausts dörrknackningar.

Stillbild : Legenden berättar (text). Sedan tonas olika legender från historiska kartor in.

Stillbilder: Illustrera följande Kafkacitat: ’Man fotograferar tingen för att jaga bort dem ur medvetandet.’ En stillbild visas tillsammans med kameramotorljud. Bilden upplöses sedan långsamt.  Upprepas. Slutbilden: Upplöses till hälften, ligger kvar. Nytt motorljud, upplöses ytterligare osv. Svartsladd.

Stillbildssvit: Söder och Godot was here. Pröva att i filmen lägga in två ytterligare meddelanden. Where Are You? Godot och Warten auf Godard.

Stillbildsmontage: (nytt) Tona in 1900-talsfoton i moderna miljöer men där det också kombineras med t.ex. en busshållplats utan text på skylten etc.

Stillbild/montage: det växande/krympande slottet. Pröva att använda Loch Lomond som bakgrundsbild. Det kan ibland vara nära, ibland långt bort – Strindberg vs Kafka.

Video: Rörelser, mycket suddigt, oklart avd som visas. Röster tonas in och ur varandra.

- Precis som hemma!

- Jag längtar dit

- Så här minns jag att det var

- Precis så här var det

- Ibland ser jag det skarpt osv.

Kort video: Kom ihåg att oväntat loopa, t.ex. 4:3 från Stockholm.

Grundstämning: Att visa landet som icke är men som vi återvänder till varje natt.

Att tänka på: en del upp/nertoningar kan föregås av oskärpa.

Text: Bartom tull vid hank och stör. (Övertonas mycket långsamt till video:  gärdesgården.  Stadsljud hörs.) Görs i Pinnacle.

Text: testa med watereffekten ölver ord/text. Orden rullar fram  som havsvågor.

Att förstärka ett av filmens tema, utbytbarheten. Video: moln. Text tonas in/ut. 

Paris 1848

Lousanne 1865

Prag 1968 etc som sedan långsamt tonas ut.

Bildytan 16:9: Kom ihåg att arbeta med 1:1, 1+2, 4:3 m.fl. varianter enligt särskilt schema.

Video: p-i-p – 75% av ytan himmel, 25% flugan, bi, träd etc.

Stillbild: Ansikte mot en bakgrundsbild, transparens 50%. Snabb inzoomning av ansiktet som då blir 100%.

Stillbild, sv/v: Text – Du hast den Farbfilm vergessen!

Stillbildssekvens Orgelfasaden: Fasadbild, gatuljud. När bordun-tonen hörs börjar bilden långsamt att skaka, återgår sedan till stilla.  Motklipps med alternativa bilder (Janne) och interiörbilder från kyrkor. Avslutas lika början.

 

Scenlösningar, fix och planering – 2009-04-13 från manuskriptet 

1.   Bild: Sätta ihop en filmsekvens med alla ingående stillbilder, ca 100 st, 0,25/sek per bild.
Ljud: Ta fram ett soundscape till detta.

2.  Ljud: Ta fram ett soundscape till stillbild positivalaren m.fl.

3.  Bild: leta upp alt göra blå och röd text: Att skapa… i 1280x720.

4.  Text: animera tid är rörelse… spara som separat filmfil i lämpligt format.

5.  Bild: Leta upp ett foto av Montaigne möjligt att använda.

6.  Bild: göra en svart bild (svartsladd) och en 50/50 svart/vit. Det vita fältet har några svarta linjer. Denna yta tonas sedan fram från svart.

7.  Video: bestämma om grändsekvensen från Färgfabriken ska filmas om eller inte.

8.  Video: INT, trapphall.
Scen 1) Helbild trapphall mot hissdörar, slutna, metall. Lång tagning.
Scen 2) INT, innefrån en hiss ut mot dörrarna. De öppnas.
Scen 3) INT, handkamera ut från hiss, över stengolv, söker sig fram mot en lägenhetsdörr med namnskylt där ett litet kort sitter.
Scen 4) INT, närbild på brevlåda/namnskylt/handskrivet kort – Vogler.

 

9.   Video: filmning INT, lilla ateljén. 7b i manus.
Scen 1) närbild, ansikte – mun, haka, kakel synligt till vänster i bild.
Scen 2) helbild (om möjligt, oönskad förgrund riskerar att komma med, testa olika inställningar/objektiv), tryckt mot kakelväggen.

10. Textinläsningar: se särskild lista. Göra nya inläsningar för att slutligen bestämma om andra personer ska läsa texterna.

11. Video: kort panorering över en bokhyllerad. Titlar i bild: The Anatomy of Melancholi, Adalrik & Gjöthildas Äfwentyr, Descriptin de Rome, i övrigt skinnband. Filmas i stora ateljén. Pröva att etalbera bokyllan med ett större utsnitt. Golv/svart stol, vertikal pan mot aktuellt hyllplan.

12. Bild: Skanna in lumppapper från Adalrik, lägga som bakgrund för frakturtexten: Benägne voyeur som inledning på pappret (alt. bara byta ut Benägne läsare).

13. Bild: göra en bild med titelbladet från Adalrik uttunnat. Mot denna visas en video och monteras två stillbilder. Video: ? Bild: en namnteckning och en handskriven text från Adalrik (1700- och 1800-tal).

14. Bild: ta fram ett lämpligt utsnitt från Möreomslaget.
Vidare ta fram en negativsvit alt. bildsvit med mindre bilder från albumet monterade på en 1280x720. De som tidigare har tagits fram i rätt format ska vara med här.

15. Ljud: till 5. i manus – skärande metalliskt ljud.

16. Bild: Göra ett nytt försök att ta fram en bild på ett blodomlopp för att tonas in i en fasadbild.

17. Text: fundera på användandet av citat. Maila till aktuella förlag.

18. Video: närbild på ett ansikte. Återanvända något? Mats? Lasse? Övriga? Barnbild 1900. Bild av en stad tonas in över en del av ansiktet. 15 i manus.

19. Ljud: brännmärkning – något överdrivet.

20. Video: filmning INT i lilla ateljén, närbild,  ordet STAD skrivs med svart tusch i handflatan ovanför ett handfat, 16 i manus.
Scen 1) ordet skrivs.
Scen 2) texten sköljs bort under vattenkranen.
Scen 3) rött ’blod’ rinner uppför kakel.

21. Ljud: slurpljud  handfat – förstärkt, nerdragen hastighet.

22. Video: klippa ihop Omärkligt skiftar vardagen ansikte, trots brister. Sedan avgöra om det håller ändå.

23. Ljud: Tickande väggur (kanske överdrivet a´la Wadling), kylskåpsljd, burkigt radioljud.

24. Ljud: Apollo. Maila NASA.

25. Ljud: gnisslande vindflöjel.

26. Video:  20e i manus. INT, närbild.
Scen 1) Vitt papper, strukturen ska synas, använda lumppapper från Riksbanken, 1700-tal, en gammal passare drar en kvartscirkel, i bakgrunden syns en plåtask från Faber
Scen 2) Lilla ateljén, hög bild , vit kaffekopp på rött bord nyss snabbt omrört, i det svarta kaffet hälls utom bild en skvätt mjölk – en spiral/vintergata bildas – visas med nerdragen hastighet.

27. Video: närbild ansikte, samma som brännmärkningen. alt. annan återvänd video. Nu tonas en äldre karta in över en del av ansiktet. Ta fram en möjlig sådan.

28. Bild: Loch Lomond etc. Allt görs i Pinnacle.

29. Bild: Montage med Loch Lomond som bakgrund. 1) Do Nu Zen i rött. 2) Video: kropp mot kakel, flippad… 3) Husgud/Tillbedjan.

30. Bild: Aqualungmontaget. Sekvensen inleds med en utzooming från händerna. Därefter text över bilden: Aqualung, London 1983 i frakturstil. Görs troligen i Pinnacle inkl textremsorna nederst i bild.

31. Ljud: Sakral musik.

32. Video: INT lilla ateljén, 27.3-4 i manus.
Scen 1) vevgrammofon på rött bord. Nålen sänks ner mot en skiva.
Scen 2) dito nålen lyfts av.

33. Video: hus, 31 i manus.
Scen 1) EXT träd på bakgård, pan till fasad av flerbostadshus, folkhemsbygge.
Scen 2) INT rum med chiffonjé med en fotoram.

34. Bild: Loch Lomond. 1) Aqualung. 2) Video: vevgrammofonen. 3) Ecce homo.

35. Video: animera texten ARKITEKTUR. Spara i lämpligt filmformat.

36. Ljud: -Nästa Östermalmstorg!

37. Video: (OBS! Ändring från 38 i manus.) INT, lilla ateljén, hög bild, äldre spelkort (Blaren) arrangerade i en patiens på rött bord. Klädda kort i urval exponerade.

38. Video: INT, lilla ateljén.
Scen 1) Timglas, äldre bok med frakturstil på rött bord.
Scen 2) Närbild på timglasets röda sand.

39. Ljud: röster, mummel, ibland går ord att urskilja.

40. Animering: Fundera på hur pestkorsen som sveps på löses.

41. Video: fotografier som brinner.  INT eller EXT.

42. Video: INT, lilla ateljén, extrem närbild på ett svart tuschstreck som dras mot ett vitt papper med srutktur.

43. Ljud: 1) ödslig vind 2) elektriskt hum 3) kraftiga ’avstängningsljud’ från elektriska brytare.

44. Video: En grov spik slås genom ett köttstycke.

45. Ljud: ’Rallarsång’.

46. Video: INT, lilla atlején. Hög bild, rött bord, kakel synligt.
Scen 1) Händer bläddrar i Romboken. Text syns, enkla gravyrer bläddras förbi.
Scen 2) Närbild på ett av sticken.

Scen 3) Dito.

47. Video: inför ovan – klippa ihop redan filmade scener; pelar- och valvsekvensen.

48. Ljud: 1) Syrsor 2) hundskall på avstånd.

49. Ljud: extrahera ljuden från några 4:3-videor från tunnelbanan.

50. Bild: göra fler varianter på samplade stadsbilder; kombinera olika städer i en bild.

51. Bild/video: testa hur en schackpjäs bäst exponeras på Plattan.

52. Video: INT, lilla ateljén.
Scen 1) Kameran avsöker en offentlig toalett. Stativ och handhållen kamera. WC, blöta tidningar och papper på golvet, lös liggande toalettborste, klotter på kakelväggen. Stannar på ’Ord av aska’.

53. Video: INT, lilla ateljén.
Scen 1) Rött bord, kakel. UHER-bandspelaren presenteras. Locket uppfällt, ström på.
Scen 2) Dito, finger trycker ner PLAY.
Scen 3) Närbilder – spole/tonhuvuden.
Scen 4) Dito på gammal öppen 5”-ask bredvid bandspelaren.

54. Video: Krappsekvensen. Spela in på nytt i högre upplösning. OBS! Avgöra om Mr Fluxus ska användas eller inte. Maila Mekas.

55. Ljud: spela in ljudintrot till Krapptexten; lekande barnröster, en boll som studsas, ljudet av en tändsticka som tänds. Därtill ett bakgrundssoundscape – weird.

56. Video: EXT, åkande panorering över gravstenar, låg kamera. Antingen från bil eller löst på annat sätt.

57. Video: EXT, Närbild av Strindbergs gravkors – vertikal pan.

58. Ljud: tåg- och biltrafik över broskarvar. Under Vasabron m.fl.

59. Bild: montage, Kallocain Travels-logga på en Telescreen.

60. Bild: nytt montage av MOViE med mitt ansikte, fyra åldrar, text.

61. Ljud: Hjärtslag, ljud av klocka, något miljöljud.

62. Video: EXT, bilfärd.
Scen 1) Innefrån bilen mot framrutan – vägbanan, himmel. Troligen handkamera. Visas med reducerad hastighet.

63. Bild: Loch Lomond. 1) Video: Fågeln eller prom i Brännisbacken. 2) MOVie. 3) Oskarp bild.

64. Bild: Statements, blått och rött som i början. Texter x 3 enligt 58 i manus.

65. Bild: Eftertexter.

 

 

© Bo G. Svensson 2007-2012 • Contact Blog 

www.prettofilm.se