DREAMS OF A MORPEINIST 
01


 

 

 

 

 


Stad. Städer. Staden som metafor. Vi skapar
hela tiden vår verklighet från kaos i ett ständ-
igt pågående nu. Detta gäller både i vaket till-
stånd och under sömnen. Våra sinnen över-
sköljs av otaliga intryck, utan vår förmåga att
sortera skulle vi gå under. Men: kaos kan
också vara en samling möjligheter.Livet som hypertext. Det vi kallar val och till-
fälligheter förändrar vår position i åtminstone
tre dimensioner. Vi bör alltid minnas kartans
tre samtidiga tempus - var är jag nu, var har
jag varit och vart ska jag härnäst? Det är en
fråga om orienteringspunkter, precis som stad-
ens arkitektur och gaturum hjälper oss att
hitta hem - eller vidare.
Vilse i en förlorad värld. Närhistoria, den vi har
en egen relation till genom upplevelser och
erfarenheter, skiljer sig upplevelse- och
kunskapsmässigt från de historiebilder som vi
på andra vägar skaffar oss ett förhållnings-
sätt till.Kropp av sten. Kropp av kött. Kropp av sten
och kött. Hus och Människor är av nödvänd-
ighet intimt sammanlänkade och varandras
avbilder.Om bilderna

De planeras att användas i filmen men har här
delvis getts nya titlar och kommentarer som
därmed förändrar deras innebörd.

 

 

 

© Bo G. Svensson 2007-2012 • Contact Blog 

www.prettofilm.se