DREAMS OF A MORPEINIST 07Safe button.


Untitled. Högupplöst bild


Like a bridge...


Take a walk...


Heart of steel...


Ground zero.

Om bilderna
De planeras att användas i filmen men har här
delvis getts nya titlar och kommentarer som
därmed förändrar deras innebörd.


© Bo G. Svensson 2007-2012 • Contact Blog 

www.prettofilm.se