PRETTO FILM


 
August          2012


IV  U n d e r s ö k n i n g   o c h   d i s s e k t i o nKungliga biblioteket i Stockholm den 21 november 1879; sen kväll och natt. Strindberg gör en fullständig undersökning av Sveriges första roman.  

När Strindberg senare tänker tillbaka på denna undersökning, innefattande dissektion och dekonstruktion av romanen, så förefaller honom den natten ha varit exceptionellt lång; han minns den som om den bestod av både dagar och flera nätter. Det digra undersökningsresultatet ter sig också alltför omfattande för att ha hunnit frambringas på en enda natt. Han minns tydligt att det knackade på dörren. Men det var ju kollegan Bergström?

Boken formligen dissikeras, snittas; blad läggs till blad, ordnas, måttsättes etc. Kemiska prov utföres avseende papperskvaliet, sammansättning, bläckets natur m.m. Ljudfiler kompletterar; ljud av bläddring i lumppapper, ljud av fallande bok, ljud av spik som tränger igenom 454 sidor lumppapper.

Tiden för bokens tillkomst kommenteras, innehållet likaså - för- och nackdelar uppradas. Bilder på boken och bokens delar presenteras liksom på Strindberg, Klemming och KB. Tillämpliga vetenskapliga formler bläddras fram via små bildspel i anslutning till text och bild. Videosekvenser kompletterar.

FORTS. FÖLJER!

© Bo G. Svensson 2007-2013 • Contact Blog • Mobile +46(0)70-692 29 42

www.prettofilm.se