PRETTO FILM


Screen Tests 3
Länkar till några videoklipp och ljudfiler. Filmklippen innehåller ljud, så se till att högtalarna är på!

Old Work, Maybe in Progress


Listen to: Come, Leave - wma-file 9,6 MB,
128 kbit/s, 10 min 28 sec.


Listen to: Factory 13 - wma-file, 128 kbit/s,
2,9 MB. Work in progress.


Listen to:
Strings for Max Weber - mp3-file,
320 kb/sec, 2,25 MB.


Listen to: Steam - mp3-file, 128 kb/sec,
5,67 MB.


Listen to: Aasa's Theme | Karelia With
Love
, mp3-file, 128 kb/sec, 4,8 MB.


Listen to: Soundtrack Stockholm | London
Noise
, mp3-file, 192 kb/sec, 4 MB.


Listen to more soundscapes at
MySpace - Pretto Music!

© Bo G. Svensson 2007-2012 • Contact Blog

www.prettofilm.se